Menu

شصت و سومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ‎منتشر گردید.

شصت و سومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ‎منتشر گردید. ادامه مطلب
شصت و سومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ‎منتشر گردید.
فهرست مطالب شصت و سومین شماره این خبرنامه:

برگزاری جلسه کارگروه مددکاری در دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان
جمعی از رؤسای مراکز مشاوره منطقه یک در روز دوشنبه مورخ بیستم فروردین ماه با مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت دیدار کردند
.....


دانلود فایل

شصت و دومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ‎منتشر گردید.

شصت و دومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ‎منتشر گردید. ادامه مطلب
شصت و دومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ‎منتشر گردید.
فهرست مطالب شصت و دومین شماره این خبرنامه:
فعالیت های مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد
برپایی غرفه مرکز مشاوره دانشگاه بناب با همکاری اعضای کانون همیاران سلامت
برگزاری کارگاه آموزش همسانان، تیم سازی و کار تیمی به میزبانی مرکز مشاوره دانشگاه تهران
...

دانلود فایل

شصت و یکمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ‎منتشر گردید.

شصت و یکمین شماره خبرنامه الکت��ونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ‎منتشر گردید. ادامه مطلب
شصت و یکمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ‎منتشر گردید.

فهرست مطالب شصت و یکمین شماره این خبرنامه:

برگزاری بیست و نهمین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ها به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فعالیت های مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد
برگزاری بیست و نهمین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تقدیر از دانشجویان عضور کانون همیاران سلامت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانلود فایل

شصتمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ‎منتشر گردید.

شصتمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ‎منتشر گردید. ادامه مطلب
شصتمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ‎بشرح زیر منتشر و به مخاطبان ارسال گردید.

فهرست مطالب شصتمین شماره این خبرنامه:

برگزاری دومین همایش کشوری کانون های دانشجویی همیاران دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی کشور
فعالیت های مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد
فعالیت های مرکز مشاوره دانشگاه تهران

دانلود فایل

پنجاه و نهمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ‎منتشر گردید.


پنجاه و نهمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ‎منتشر گردید.

فهرست مطالب پنجاه و نهمین شماره این خبرنامه:

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دفتر مشاوره وسلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
فعالیت های مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد
برگزاری کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توسط مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز


دانلود فایل

RSS
RSS

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه بتا در مرکز مشاوره دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه بتا در مرکز مشاوره دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

کارگاه آموزشی برنامه بتا (QPR) توسط آقای جعفری، دبیر کانون همیاران سلامت روان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابها و با همکاری مشاور این مرکز، ویژه اعضای کانون برگزار گردید.

برگزاری هفته سلامت ويژه دانشجويان دانشگاه تهران

برگزاری هفته سلامت ويژه دانشجويان دانشگاه تهران

به مناسبت هفته‌ی سلامت، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، برنامه‌ای را به منظور حساس سازی ذهنی دانشجویان نسبت به سلامت روان با همکاری کارشناسان مشاوره و همیاران سلامت، از تاریخ 3 لغایت 5 اردیبهشت ماه سال 1397 به مدت 3 روز در محوطه پردیس مرکزی دانشگاه تهران، جنب کتابخانه مرکزی، روبروی دانشکده حقوق برگزار نمود.
مرکز مشاوره دانشگاه در سال جاری برای دومین سال پیاپی در برنامه‌هایی که به مناسبت هفته سلامت دانشگاه برگزار گردید مشارکت نموده است.

برگزاری نشست هم اندیشی همیاران سلامت دانشگاه بجنورد

برگزاری نشست هم اندیشی همیاران سلامت دانشگاه بجنورد

نشست هم اندیشی همیاران سلامت در روز چهارشنبه مورخ 28 فروردین ماه ساعت 12 در محل سالن اجتماعات خانه فرهنگ با حضور سرپرست (جناب آقای دکتر برآبادی) و کارشناسان مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد برگزار شد. در این نشست، مسئول مرکز مشاوره توضیحاتی را در خصوص نقش با ارزش این کانون در ارتباط با سلامت روان دانشجویان ارائه دادند و ....

شصت و سومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ‎منتشر گردید.

شصت و سومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ‎منتشر گردید.

شصت و سومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ‎منتشر گردید.
فهرست مطالب شصت و سومین شماره این خبرنامه:

برگزاری جلسه کارگروه مددکاری در دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان
جمعی از رؤسای مراکز مشاوره منطقه یک در روز دوشنبه مورخ بیستم فروردین ماه با مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت دیدار کردند
.....


برگزاری کارگاه در حوزه پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و روانگردان ها ويژه دانشجويان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برگزاری کارگاه در حوزه پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و روانگردان ها ويژه دانشجويان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

در تاریخ 27 فروردین ماه 97 کارگا آموزشی راههای پیشگیری از اعتیاد با حضور خانم دکتر حشمتی در خوابگاه عصاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. در این دوره آموزشی بر مهارت نه گفتن تاکید شد.

اخبار مشاوره دانشجویی

برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه


در نیمسال دوم تحصیلی، 10 گروه استاندارد درس مهارتهای دانشجویی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه تشکیل گردید که بر اساس گزارش داشبوردی طرح سیمای زندگی دانشجویی آسیبهای دانشگاه شناسایی و متناسب با آن آموزش توانمند سازی دانشجویان آغاز گردید.

برگزاری امتحان عمومی درس مهارتهای دانشجویی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

در پایان نیمسال اول تحصیلی امتحان درس مهارتهای دانشجویی نیز به صورت هماهنگ با سایر امتحانات در دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار گردید تا لزوم و اهمیت یادگیری مطالب و مهارتهای این درس به صورت جدی دنبال شود.

برگزاری جلسه گروه تخصصی درس مهارتهای دانشجویی در مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی کرمانشاه

گروه تخصصی درس مهارتهای زندگی با حضور سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی کرمانشاه، جناب آقای مهندس الوند منش، مدیر گروه علوم پایه، جناب آقای دکتر امیدی، مسئول مرکز مشاوره، جناب آقای رستمی بنیا و دعوت به همکاری 2 نفر متخصص زن و 2 نفر متخصص مرد با مرکز مشاوره تشکیل گردید.

برگزاری جلسات کتاب درمانی در مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود

جلسات کتاب درمانی که به طور مستمر هر سه شنبه در مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می شود در واقع یک گروه درمانی به حساب می آید. جلسات با تمرینات آرام سازی چند دقیقه ای شروع شده، سپس با توجه به داستان هفته، افراد گروه تخیل خود را در همان حالت مراقبه پرواز می دهند و...

برپایی ایستگاه سلامت توسط مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود

معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود به همت مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی در راستای تحقق شعار سازمان بهداشت جهانی با عنوان پویش همگانی سلامت برای همه در همه جا، و به مناسبت فرارسیدن هفته خوابگاهها و هفته سلامت اقدام به برگزاری ایستگاه سلامتی از تاریخ 2/2/97 لغایت 4/2/97 در پردیس های دانشگاه و...

کارگاه آموزشی خودمراقبتی در مرکز مشاوره دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار برگزار شد.

کارگاه آموزشی خود مراقبتی توسط آقای نصیری، عضو شورای مرکزی کانون همیاران سلامت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار برگزار شد. این دوره آموزشی با همکاری جناب آقای اسماعیل نیا، مشاور مرکز اجرا گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه بتا در مرکز مشاوره دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

کارگاه آموزشی برنامه بتا (QPR) توسط آقای جعفری، دبیر کانون همیاران سلامت روان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابها و با همکاری مشاور این مرکز، ویژه اعضای کانون برگزار گردید.

برگزاری هفته سلامت ويژه دانشجويان دانشگاه تهران

به مناسبت هفته‌ی سلامت، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، برنامه‌ای را به منظور حساس سازی ذهنی دانشجویان نسبت به سلامت روان با همکاری کارشناسان مشاوره و همیاران سلامت، از تاریخ 3 لغایت 5 اردیبهشت ماه سال 1397 به مدت 3 روز در محوطه پردیس مرکزی دانشگاه تهران، جنب کتابخانه مرکزی، روبروی دانشکده حقوق برگزار...

مشارکت همیاران سلامت موسسه آموزش عالی بینالود مشهد در پاكسازي محیط زيست

زمین به عنوان گهواره و مهد تمدن بشری و زیستگاهی برای گونه های متنوع جانوری همواره با پیشرفت تکنولوژی های نوین در معرض خطر و آسیب هایی است که در آینده سلامت جوامع مختلف را در هر نقطه از دنیا به چالش خواهد کشید.زیستن در محیط های آلوده به انواع آلاینده ها، زباله ها، پسماندهای صنعتی و خانگی در کنار...

برگزاری نشست هم اندیشی همیاران سلامت دانشگاه بجنورد

نشست هم اندیشی همیاران سلامت در روز چهارشنبه مورخ 28 فروردین ماه ساعت 12 در محل سالن اجتماعات خانه فرهنگ با حضور سرپرست (جناب آقای دکتر برآبادی) و کارشناسان مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد برگزار شد. در این نشست، مسئول مرکز مشاوره توضیحاتی را در خصوص نقش با ارزش این کانون در ارتباط با سلامت روان...

آموزش مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

در تاریخ 28 فروردین 97، کارگاه آموزشی مهارتهای مدیریت خشم، حل مساله و رفتار جراتمندانه ویژه دانشجویان خوابگاه برنجیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید.

برگزاری کارگاه در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر و آسیبهای اجتماعی در دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارگاه آموزشی با موضوع پیشگیری از رفتارهای پرخطر و آسیبهای اجتماعی در مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. این دوره آموزشی با حضور جناب آقای دکتر محسن پهلوان اجرا گردید.

برگزاری کارگاه در حوزه پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و روانگردان ها ويژه دانشجويان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

در تاریخ 27 فروردین ماه 97 کارگا آموزشی راههای پیشگیری از اعتیاد با حضور خانم دکتر حشمتی در خوابگاه عصاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد. در این دوره آموزشی بر مهارت نه گفتن تاکید شد.
RSS

اخبار بهداشت و درمان

برگزاری کارگاه آموزشی سفیران سلامت در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه علامه طباطبایی

هفته سلامت

به مناسبت هفته سلامت کارگاه آموزشی سفیران سلامت با موضوعات  خودمراقبتی جوانان ، آشنایی با بیماری ایدز ، راه های پیشگیری و انتقال ، افراد در معرض خطر ، درمان بیماری و... در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری مرکز بهداشت و درمان غرب ویژه رابطین بهداشت خانه های دانشجویی...

برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با جنبه ها و خطرات، تهدیدات احتمالی مقوله ایمنی، بهداشت و محیط زیست در خوابگاههای دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت

هفته سلامت

جهت ارتقاء سطح مقوله ایمنی، بهداشت و محیط زیست در خوابگاههای دانشجویی اولین دوره سمینار آموزشي ویژه کارکنان اداره خوابگاهها روز شنبه مورخ 97/02/01 با حضور سرپرستان خوابگاهها و کارکنان ستادی اداره خوابگاهها توسط اداره بهداشت و درمان دانشگاه علم و صنعت به مناسبت هفته سلامت دانشگاهیان در محل آموزش...

انجام تست سریع ، رایگان و محرمانه ایدز در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه علامه طباطبایی

هفته سلامت

به مناسبت هفته سلامت مرکز بهداشت و درمان دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری مرکز بهداشت و درمان غرب اقدام به  انجام تست سریع ایدز (HIV RAPID TEST ) برای دانشگاهیان نمود. در این برنامه که روز سوم اردیبهشت ماه 97 برگزار شد 50 نفر از دانشگاهیان از این طرح استفاده کردند

اجرای طرح درختکاری محیط دانشگاه بجنورد در راستای کمپین HSE

کمپین HSE

مرکز بهداشت دانشگاه بجنورد با همکاری انجمن دانشجویی سفیران سلامت در مورخه 96/12/20 طرح درختکاری محیط دانشگاه را برگزار نمود. در این طرح دانشجویان به کمک کارکنان فضای سبز دانشگاه بلوار ورودی دانشگاه را درختکاری نمودند..

برگزاری کارگاه آموزشی "مدیریت حوادث " در دانشگاه بجنورد

این کارگاه توسط مرکز بهداشت دانشگاه بجنورد در تاریخ 96/12/22 به مدت 4 ساعت با حضور 17 تن از اعضای کادر حراست دانشگاه برگزار شد . در این کارگاه ذیل موارد زیر آموزش داده و صحبت شد:

اجرای چهارمین جلسه شورای سیاست گذاری سلامت دانشگاه بجنورد

 چهارمین جلسه شوراي "سياست گذاري سلامت" دانشگاهيان در سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد برگزار گرديد. این جلسه در تاريخ 96/12/27 و با حضور مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري، معاونین آموزشي و تحصيلات تكميلي، اداري و مالي، دانشجويي، مسئول مرکز مشاوره و بهداشت دانشجويي...

برگزاری کمپین بهداشت ،ایمنی و محیط زیست در دانشگاه سمنان

اجرای کمپین HSE

برنامه ها و اقدامات انجام شده توسط مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه سمنان در خصوص اجرای کمپین HSE در اسفند ماه سال 96 به شرح زیر می باشد:

برگزاری کارگاه خودمراقبتی در برابر حوادث و مدیریت بحران در دانشگاه الزهرا

اجرای کمپین HSE

  در راستای برگزاری کمپین بهداشت، ایمنی و محیط زیست و به منظور آمادگی بیشتر دانشجویان ساکن در سرای دانشجویی در هنگام وقوع حوادث و بلایا مانند آتش سوزی، زلزله و ... کارگاه آموزشی " خودمراقبتی در برابر حوادث و مدیریت بحران" توسط مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت معاونت دانشجویی با همکاری معاونت...

برگزاري نمايشگاه تغذيه سالم و بهداشت دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين اهواز

به مناسبت روز جهانی رژیم درمانگر و روز ملی بهداشت محیط٬ با همکاری واحد تغذیه و دفتر بهداشت دانشگاه٬ نمایشگاهی با عنوان تغذیه سالم و بهداشت در محل فرهنگسرای فردوسی به مدت سه روز٬ ۱۴ اسفند ماه لغایت ۱۶ اسفند ماه ۹۶ با حضور تعدادی غرفه ارائه دهنده محصولات غذایی ارگانیک٬ لبنی٬ بهداشتی و ... برگزار...

برگزاری مراسم گرامیداشت روز درختکاری در دانشگاه علامه طباطبایی

بمناسبت 15 اسفند روز درختکاری مراسمی با حضور ریاست محترم دانشگاه ، معاون محترم دانشجویی ، مدیران ، اساتید ، کارکنان و دانشجویان برگزار شد. در این مراسم حدود 200 اصله نهال میوه های گیلاس ، سیب، گوجه سبز ،آلبالو و... در محوطه دانشگاه علامه طباطبایی غرس شد.

اجرای طرح غربالگری سرطان سینه در دانشگاه شهیدبهشتی

طرح غربالگری سرطان سینه در روز های سه شنبه 96/10/12 لغایت  شنبه 96/10/30  با همکاری کارشناس مامایی از شبکه بهداشت شمیرانات در اداره بهداشت و درمان دانشگاه شهید بهشتی انجام شد؛ در مجموع 124 نفر در این طرح شرکت نمودند که در خصوص 7 مورد مشکوک درخواست انجام آزمایشات تکمیلی شد.

برگزاری کمپین بهداشت، ایمنی و محیط زیست در دانشگاه شهیدبهشتی

اجرای کمپین HSE

مرکز بهداشت دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 96/12/07 به مدت یک هفته اقدام به برگزاری ایستگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست با هدف ارتقاء سطح سلامت جسم دانشجویان و همچنین حساس سازی این زمینه در سطح دانشگاه نمود. در این ایستگاه خدمات سلامت جسم به دانشجویان ارائه گردید، این خدمات شامل:
RSS