Menu

چهل و سومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

چهل و سومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ادامه مطلب
فهرست مطالب چهل و سومین شماره این خبرنامه:
- مهارتهاي زندگي و آموزه هاي ديني
- مرکز مشاوره دانشگاه تهران کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاههاي منطقه يک را با الگوهاي رفتاري مدل جهاني DISC آشنا ساخت.
- کارگاه تربيت کادر متخصص پيشگيري اوليه از اعتياد در مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار گرديد.
- مرکز مشاوره دانشگاه رازي کرمانشاه اقدام به برگزاري کارگاه منطقه اي نمود.
- فعاليتهاي مرکز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
- فعاليتهاي مرکز مشاوره دانشگاه کردستان
- فعاليتهاي مرکز مشاوره موسسه غيرانتفاعي کاوش محمود آباد
- مشاوره دانشجويي در آيينه مطبوعات
- تبريک و تقدير

منبع: دفتر مشاوره و سلامت
هر گونه کپی از این اخبار با ذکر منبع بدون اشکال است.

چهل و دومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

چهل و دومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ادامه مطلب
فهرست مطالب چهل و دومین شماره این خبرنامه:
- کمپین نه به سیگار در دانشگاه تهران
- طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی: دکتر حسن اسدزاده به عنوان سرپرست مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه منصوب شد.
- دوره مقدماتی تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد در مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
- کارگاه آموزشی آسیب شناسی مهارتهای ارتباطی استاد و دانشجو در دو سطح مقدماتی و پیشرفته در مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.
- از مشاوران و روانشناسان مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد تقدیر بعمل آمد.
- مرکز مشاوره دانشگاه بناب از فرماندار این شهر لوح تقدیر گرفت.
- کارگاه آموزش پیش از ازدواج در خوابگاه دانشگاه رازی کرمانشاه
- ارتقاء سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
- دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در طرح سیمای زندگی دانشجویان شرکت کردند.
- مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات
- معرفی کتاب
منبع: دفتر مشاوره و سلامت
هر گونه کپی برداری از این خبرنامه با ذکر منبع بدون اشکال است.

چهل و یکمین خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

چهل و یکمین خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ادامه مطلب
فهرست مطالب چهل و یکمین شماره این خبرنامه:
- دفتر مشاوره و سلامت اقدام به تعیین سرفصل و محتوای آموزشی درس مهارتهای زندگی می کند.
- بازدید دکتر ادوارد چان رئیس انجمن روان درمانی مالزی از مرکز مشاوره دانشگاه تهران
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه تهران
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه شیراز
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه بناب
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه دامغان
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه کوثر بجنورد
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی(واحد تهران)
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه حضرت معصومه(س)
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی کرمانشاه
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه کردستان
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه جهرم
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود
- فعالیتهای مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی دیلمان
- مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات
منبع: دفتر مشاوره و سلامت
هرگونه کپی برداری با ذکر منبع امکان پذیر است.

چهلمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

چهلمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ادامه مطلب

فهرست مطالب چهلمین شماره این خبرنامه:

·       بمناسبت روز روانشناس و مشاور، همايش دانش روانشناسي، نياز توسعه پايدار در وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي برگزار گرديد.

·       جلسات توجيهي آموزش پرسشگران طرح سيماي زندگي دانشجويان برگزار شد.

·       بازديد جناب آقاي دکتر صديقي معاون وزير و رئيس سازمان امور دانشجويان از مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه يزد

·       بازنگري در فرم امتيازدهي و شيوه انتخاب مراکز مشاوره برگزيده

·       دکتر حميد يعقوبي، مدير کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجويان: روانشناسي در ايران صاحب نفوذ است.

سی و نهمین خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

سی و نهمین خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ادامه مطلب

فهرست مطالب سی و نهمین شماره این خبرنامه:

 • بازدید روسای مراکز مشاوره دانشگاههای منطقه یک با مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت
 • اجرای طرح همیاران سلامت روان در مرکز مشاوره دانشگاه الزهراء ادامه دارد.
 • فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود
 • فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 • فعالیتهای مرکز مشاوره مجتمع آموزش عالی اسفراین
 • همایش دانشجو و دومینوی اعتیاد در مرکز مشاوره دانشگاه سلمان فارسی کازرون برگزار گردید.
 • فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه بیرجند
 • کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی ویژه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار گردید.
 • مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات
 • معرفی کتاب

 


منبع: دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان
هرگونه کپی برداری با درج لینک سایت امکان پذیر است.
RSS

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: بازنگری پرسشنامه سلامت روان دانشجویان

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: بازنگری پرسشنامه سلامت روان دانشجویان

مدیرکل مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان خبر داد
بازنگری پرسشنامه سلامت روان دانشجویان

مدیرکل مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان از بازنگری پرسشنامه سلامت روان دانشجویان در کارنامه سلامت در سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود: پس از بازنگری به موارد تحصیلی دانشجویان توجه بیشتری شده است.

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت از مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد بازدید بعمل آورد.

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت از مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد بازدید بعمل آورد.

آقای دکتر یعقوبی، مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، در روز چهارشنبه مورخ 24/06/1395 از مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد بازدید نمودند

مرکز مشاوره دانشگاه تهران کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاههای منطقه یک را با الگوهای رفتاری مدل جهانی DISCآشنا ساخت.

مرکز مشاوره دانشگاه تهران کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاههای منطقه یک را با الگوهای رفتاری مدل جهانی DISCآشنا ساخت.

دبيرخانه منطقه يك مراكز مشاوره دانشگاه‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در راستاي توانمندسازي كارشناسان مراكز مشاوره، برای اولین بار در سطح کشور كارگاه‌ آموزشي با عنوان"شناخت الگوهای رفتاری با مدل جهاني DISC" با اهداف زیر را برگزار نمود:

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی: دکتر حسن اسدزاده به عنوان سرپرست مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه منصوب شد.

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی: دکتر حسن اسدزاده به عنوان سرپرست مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه منصوب شد.

مراسم معارفه دکتر حسن اسدزاده به عنوان سرپرست مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبائی و تقدیر و تشکر از زحمات دکتر حسین سلیمی بجستانی روز چهارشنبه نهم تیرماه در محل این مرکز برگزار شد.

كمپين «نه به سيگار» در دانشگاه تهران

كمپين «نه به سيگار» در دانشگاه تهران

در تاریخ 11 خرداد ماه ایده کمپین نه به سیگار در مرکز مشاوره دانشگاه تهران پیشنهاد داده شد. از آنجاییکه تاریخ مذکور مصادف با امتحانات میان ترم دانشجویان بود، برنامه ریزی مربوط به اجرای این طرح به هفته خوابگاهها تغییر یافت و در تاریخ 27 اردیبهشت ماه در خوابگاه چمران عملیاتی شد.

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: بازنگری پرسشنامه سلامت روان دانشجویان

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: بازنگری پرسشنامه سلامت روان دانشجویان 28 شهريور 1395

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: بازنگری پرسشنامه سلامت روان دانشجویان

مدیرکل مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان خبر داد
بازنگری پرسشنامه سلامت روان دانشجویان

مدیرکل مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان از بازنگری پرسشنامه سلامت روان دانشجویان در کارنامه سلامت در سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود: پس از بازنگری به موارد تحصیلی دانشجویان توجه بیشتری شده است.

مراسم کلنگ‌زنی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بجنورد با حضور مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت

مراسم کلنگ‌زنی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بجنورد با حضور مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت 24 شهريور 1395

مراسم کلنگ‌زنی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بجنورد با حضور مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت

مراسم کلنگ‌زنی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بجنورد با حضور جناب آقای دکتر یعقوبی مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت و جناب آقای دکتر محقر رئیس دانشگاه بجنورد در روز چهارشنبه مورخ 24/06/1395 انجام شد.

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت از مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد بازدید بعمل آورد.

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت از مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد بازدید بعمل آورد. 24 شهريور 1395

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت از مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد بازدید بعمل آورد.

آقای دکتر یعقوبی، مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، در روز چهارشنبه مورخ 24/06/1395 از مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد بازدید نمودند

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: رشد 12 برابری توسعه مراکز مشاوره دانشگاه فرهنگیان در دولت یازدهم

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: رشد 12 برابری توسعه مراکز مشاوره دانشگاه فرهنگیان در دولت یازدهم 24 شهريور 1395

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: رشد 12 برابری توسعه مراکز مشاوره دانشگاه فرهنگیان در دولت یازدهم

شهرکرد - ایرنا - معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور، رشد کمی توسعه و راه اندازی مراکز مشاوره این دانشگاه در دولت یازدهم را 12 برابر اعلام کرد.
عباس قنبری عدیوی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: قبل از دولت یازدهم پنج مرکز مشاوره در دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور فعال بود که این تعداد در دولت یازدهم به 60 مرکز افزایش پیدا کرده است.
وی اظهار کرد: هم اکنون 100 مشاور در این مراکز به دانشجو معلمان و خانواده های آنها مشاوره تحصیلی و خانوادگی ارائه می دهند.

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: اجرای «الکترونیکی» طرح پایش سلامت روان دانشجویان امیرکبیر در سال جدید

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: اجرای «الکترونیکی» طرح پایش سلامت روان دانشجویان امیرکبیر در سال جدید 24 شهريور 1395

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: اجرای «الکترونیکی» طرح پایش سلامت روان دانشجویان امیرکبیر در سال جدید

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه امیرکبیر گفت: در سال تحصیلی جدید طرح پایش سلامت روان دانشجویان ورودی جدید به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
شهناز بیگلری در گفت و گو با ایسنا، ضمن اعلام این خبر و با بیان اینکه هرساله در اجرای طرح پایش سلامت روان دانشجویان به صورت مکتوب زمان زیادی صرف می‌شد، از اجرای الکترونیکی این طرح در سال تحصیلی جدید خبر داد و اظهار کرد: بررسی اطلاعات پرسشنامه‌های سلامت روان که شامل سئوالاتی درباره اطلاعات خانوادگی، میزان استرس و افسردگی و ... می‌شود، هرساله به شکل مکتوب بین دانشجویان توزیع می‌شد ، بررسی نتایج آن حدود یک ترم طول می‌کشید اما با اجرای این طرح به شکل الکترونیکی و آمارگیری از طریق نرم افزارSPSS ، صرفه‌جویی قابل توجهی در زمان انجام می‌شود.

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران خبر داد: افزایش ۴ برابری حمایت مالی از پایان نامه‌هایی با موضوع آسیب‌های اجتماعی

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران خبر داد: افزایش ۴ برابری حمایت مالی از پایان نامه‌هایی با موضوع آسیب‌های اجتماعی 24 شهريور 1395

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران خبر داد: افزایش ۴ برابری حمایت مالی از پایان نامه‌هایی با موضوع آسیب‌های اجتماعی


رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران گفت: در سال تحصیلی جدید از پایان نامه‌هایی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی بتواند به دانشگاه کمک کند حمایت مالی چهار برابر صورت می‌گیرد.

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: معاون وزیر علوم: سال تحصیلی گذشته دانشگاه ها موفق بود

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: معاون وزیر علوم: سال تحصیلی گذشته دانشگاه ها موفق بود 24 شهريور 1395

مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات: معاون وزیر علوم: سال تحصیلی گذشته دانشگاه ها موفق بود

معاون وزیر علوم: سال تحصیلی گذشته دانشگاه ها موفق بود
تهران- ایرنا- معاون دانشجویی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری گفت: سال تحصیلی 95-94 با تمام کمبودها و مشکلات سالی موفق در سایه تلاش های روسا و معاونان دانشگاه های سراسر کشور بود.
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا، مجتبی صدیقی روز سه شنبه در گردهمایی معاونان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور اظهار داشت: طی یک سال گذشته تحرک بیشتری را در بخش خدمات دانشجویی که عمدتا فعالیت های صندوق رفاه بود، شاهد بودیم.
وی افزود: بازنگری و تصویب تعدادی از آیین نامه ها به

دوره ارتباط موثر کارکنان با دانشجویان دانشگاه در دانشگاه بجنورد برگزار گردید.

دوره ارتباط موثر کارکنان با دانشجویان دانشگاه در دانشگاه بجنورد برگزار گردید. 24 شهريور 1395

دوره ارتباط موثر کارکنان با دانشجویان دانشگاه در دانشگاه بجنورد برگزار گردید.

دوره آموزشی ارتباط موثر با دانشجویان در تاریخ 18شهریورماه 1395 توسط مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد در ساختمان فنی این دانشگاه برگزار گردید. این دوره آموزشی وی‍ژه کارکنان دانشگاه و با تدریس آقای علی حمیدی روانشناس و مدرس دوره‌های آموزش مهارت‌های زندگی برگزار گردید.

دوره تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد (دوره مقدماتی) در مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد برگزار گردید..

دوره تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد (دوره مقدماتی) در مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد برگزار گردید.. 24 شهريور 1395

دوره تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد (دوره مقدماتی) در مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد برگزار گردید..

دوره آموزشی تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد در تاریخهای 20 و21 شهریورماه 1395 توسط مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد برگزار گردید. این دوره با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و در سالن اجتماعات خانه فرهنگ این دانشگاه برگزار شد.

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف با همکاری کانون همیاران سلامت اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان علاقه مند نمود.

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف با همکاری کانون همیاران سلامت اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان علاقه مند نمود. 6 شهريور 1395

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف با همکاری کانون همیاران سلامت اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان علاقه مند نمود.

با هدف ارتقای سطح بهداشت روان دانشجویان و پیشگیری از آسیب های روانی –اجتماعی و بر اساس نیاز و تمایل دانشجویان برای یادگیری مهارت های مختلف، مرکز مشاوره دانشگاه شریف در 24 مرداد ماه 1395 با همکاری اعضای کانون همیاران سلامت، اقدام به برگزاری "کارگاه آموزش مهارت خود آگاهی " نمود.

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت از شعبه مشاوره پردیس خوابگاهی دانشگاه گیلان بازدید نمودند.

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت از شعبه مشاوره پردیس خوابگاهی دانشگاه گیلان بازدید نمودند. 6 شهريور 1395

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت از شعبه مشاوره پردیس خوابگاهی دانشگاه گیلان بازدید نمودند.

آقای دکتر یعقوبی از شعبه مشاوره بزرگ ترین پردیس خوابگاهی دختران دانشگاه گیلان بازدید کردند.

دوره آموزشی تربیت کادر تخصصی پیشگیری اولیه از اعتیاد در مرکز مشاوره دانشگاه گیلان برگزار گردید.

دوره آموزشی تربیت کادر تخصصی پیشگیری اولیه از اعتیاد در مرکز مشاوره دانشگاه گیلان برگزار گردید. 6 شهريور 1395

دوره آموزشی تربیت کادر تخصصی پیشگیری اولیه از اعتیاد در مرکز مشاوره دانشگاه گیلان برگزار گردید.

دوره آموزشی تربیت کادر تخصصی پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه محیط کار با تاکید بر عدم مصرف مواد در محیط کار در تاریخ 3و4 مرداد ماه توسط مرکز مشاوره دانشگاه گیلان برگزار گردید

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت در نشست مسئولین دانشگاه گیلان شرکت نمودند.

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت در نشست مسئولین دانشگاه گیلان شرکت نمودند. 5 شهريور 1395

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت در نشست مسئولین دانشگاه گیلان شرکت نمودند.

در نشستی که با حضور مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت و روسای دانشگاه گیلان برگزار گردید، جناب آقای دکتر یعقوبی با ارائه آمار مقایسه ای سیمای زندگی دانشجویان سراسر کشور و گیلان، به آسیب ها و تهدیدهای روانی - اجتماعی که در کمین دانشجویان است، اشاره نمودند

دانشجویان خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران در کارگاه آموزشی شرکت نمودند.

دانشجویان خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران در کارگاه آموزشی شرکت نمودند. 3 شهريور 1395

دانشجویان خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران در کارگاه آموزشی شرکت نمودند.

در تاریخ 18 مرداد ماه سال جاری، دانشجویان خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران در کارگاه آموزشی آشنایی با رفتارهای پرخطر در دانشجویان شرکت نمودند و با موارد مهم این مبحث آشنا شدند.

کارگاه تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد (دوره مقدماتی) در مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار گردید.

کارگاه تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد (دوره مقدماتی) در مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار گردید. 21 مرداد 1395

کارگاه تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد (دوره مقدماتی) در مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار گردید.

کارگاه آموزشی تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد در تاریخهای 20 و21 مردادماه 1395 توسط مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار گردید.
RSS

پیام مشاور اسفند 94 شماره 167

پیام مشاور اسفند 94 شماره 167 ادامه مطلب
نوع نشریه: نشریه ادواری
نام نویسنده: مرکز مشاوره دانشگاه تهران
موضوع: پیام مشاور
سال انتشار: اسفند 1394
نوبت انتشار: اول

پیام مشاور اسفند 94 شماره 166

پیام مشاور اسفند 94 شماره 166 ادامه مطلب
نوع نشریه: نشریه ادواری
نام نویسنده: مرکز مشاوره دانشگاه تهران
موضوع: پیام مشاور
سال انتشار: اسفند 1394
نوبت انتشار: اول

پيام مشاور بهمن 94 شماره 165

پيام مشاور بهمن 94 شماره 165 ادامه مطلب

ايا واﻗﻌﺎ ﺑﺮاى ازدواج آﻣﺎده اﯾﺪ؟

 ازدواج ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن، ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﻮرت داﺷـــﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ، ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. 

 

زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز

 ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻠﻤﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺟﺎري ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺷﻮاﻫﺪ دﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ داوري ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ، اﻓﮑﺎرﻣﺎن را ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ، ﺧﻮد را داﻧﺎي ﮐﻞ ﻧﻤﯽ ﭘﻨﺪارﯾﻢ، اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﻢ

 

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ؛ ﯾﺎدﺳﭙﺎرى ﺑﻬﺘﺮ

توجه ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاى اﺻﻠﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻄﻠﺒﻰ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت از ﺣﺎﻓﻈﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﮥ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت رﺳـــﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

پيام مشاور دي 94 شماره 164

 چقدر خود خواه هستيم؟

 گاهي ﺑﺎ اﻓﺮادي روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ، اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزﻧﺪه ﺑﻮدن آن رﻓﺘﺎر ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻔــﯽ ﺑﻮدن ﻧﻮع رﻓﺘﺎر.

 

 با اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺘﺪاول در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ

 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎورﻫﺎى اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي دوﺳﺘﺎن ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﻰ اﺳـــﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﻠﻮى ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮد.

 

 ذﻫـــﻦ آﮔﺎﻫﻰ ﭼﯿﺴﺖ

 ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳـــﺖ از ﻧﻮﻋﻰ آﮔﺎﻫﻰ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮورش ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻰ ﺧﺎص )ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻟﺤﻈﮥ ﺣﺎل، ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺪون ﻗﻀﺎوت( ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آﯾﺪ. 

 

پيام مشاور آذر 94 شماره 163

پيام مشاور آذر 94 شماره 163 ادامه مطلب

به مناسبت روز جهاني ايدز

 روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻳﺪﺯ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺩﻫﻢ ﺁﺫﺭ/ﺍﻭﻝ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ، ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳـــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻭ ﺳـــﺎﻳﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻬـــﺎﺩﻫﺎﻱ ﺑﻬــﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺪﺯ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

 

 درباره رفتارهاي خود تخريب گر بيشتر بدانيم

رفتارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺁﺳـــﻴﺐ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ، ﺧﻮﺩ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮ ﺍﺳﺖ. ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻋﺎﺩﺕ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮ ﻃﻴﻒ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ، ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

 

دوستي هاي مجازي خوب است اگر

  گرايش ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﺭﻭﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ، ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺯﺩﻥ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﻔﺰﺍﻳﻴﻢ، 

 

 اهداف دانشگاهي خود را به تصوير بكشيد

ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﻤﺴـــﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ، ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﺪ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻲ  ﺭﻭﻳﺪ ﻭ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺩﺗـــﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻳﺪ، ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺷـــﻮﺩ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺳـــﭙﺲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ. ﻫﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ...

RSS