Menu

انتشارات ویژه دانشجویان: کتابچه ها

آموزش مهارت هاي خويشتنداري، جرات مندي و تعهد با توجه به الفباي پيشگيري از ايدز

آلودگی به ویروس ایدز (HIV) همچنان در تمام جهان در حال گسترش است و به تدریج در جوامعی که قبلاکمتر دچار همه گیری آن بودند با سرعت بيشتري گسترش می یابد. ایدز بیماری قرن بیستم است. وجود این بیماری، سیستم بدنی، وضعیت روانی، ساختار خانوادگی و روابط اجتماعی فرد را به هم میریزد. مقابله با ایدز، اهتمامی کلی و همه جانبه می طلبد. بنابراین در کنار تمهیدات بهداشتی و درمانی، تصحیح رویکردهای فرهنگی و اجتماعی به این بيماري ضروری است. کشور ما با داشتن پشتوانه های غنی فرهنگی و دینی می تواند در مقابله با ایدز جایگاه ویژه ای احراز کند. محققین و پژوهشگران در بررسی پدیده ایدز به این نتیجه رسیده اند که ساده ترین، کم هزینه ترین و در عین حال موثرترین راه برای مقابله کارآمد با این بيماري، عامل مداخله های پیشگیرانه و تلاش برای ارتقای سلامت جامعه و خانواده ها است.

دانستنيهاي كاربردي براي موفقيت در دانشگاه

یکی از ویژگیهای مشترک زندگی دانشجویی بی برنامگی تحصیلی و شغلی می باشد. دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه دارای برنامه فشرده برای کنکور بوده اند و به نوعی کمتر دارای وقت آزاد بوده اند و به صورت تمام وقت فرصت های خود را به خواندن برای کنکور اختصاص می داده اند، همچنین در محیط منزل احتمال پیش بینی و کنترل بیشتری بر زندگی وجود داشت. با ورود به محیط دانشگاه، هم کنترل کمتری بر محیط وجود دارد هم پیش بینی کاهش پیدا می کند، دانشجویان در یک ترم 20 واحد درسی دارند که معادل20  ساعت کلاس رفتن می باشد و لازم است برای این اوقات برنامه ریزی نمایند. دانشجویان بهتر است به این نکته توجه نمایند که حداقل صرف وقت برای تحصیل دانشگاه به ازاء هر ساعت کلاس رفتن یک ساعت وقت گذاشتن می باشد.

راهنمايي براي سازگاري با زندگي دانشجويي

عنوان كتاب : راهنمايي براي سازگاري با زندگي دانشجويي
ترجمه، تأليف وتدوين:( دكتر ربابه نوري )عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

(حميد پيروي )رئيس مركز مشاوره دانشگاه تهران

 

فصل اول : ورود به دانشگاه

ورود به دانشگاه، تغییري مهم در زندگی هر نوجواني است، زيرا بسیاری از فعالیت های دانش آموز در دوراندبيرستان معطوف به قبول شدن در دانشگاه است. به همین دلیل وي پس از قبولي احتمالا احساس آسودگیميک‌ند. زیرا مجبور نیست در سال های بعد به کنکور، ثبت نام درکلاس های تضمینی، غیر تضمینی و... فکر کندو مسلما این پيروزي طعم شیریني دارد. اما در بعضی موارد ممکن است عده ای از قبولی خود چندان خوشحالنباشند. درهرحال، زندگی دانشجویی مي تواند، تغ ییرات زیادی در زندگی اين جوانان ایجاد کند. این تغ ییر برایدانشجویانی که در شهري غیر از محل زندگی خود پذیرفته شده اند شدیدتر است؛ زیرا، آنان مجبورند جدایی ازخانواده و استقلال فردی را تجربه کنند که دارای ویژگی های خاصی است و از يك سو با آزادی ها و تجارب جدید و از سوي ديگر با سختی ها و مشکلات فراواني هم��اه است. 

 
RSS